THE PREPARATION OF A SPECIALIST IN NETWORKING CULTURAL-EDUCATIONAL SPACE OF UNIVERSITY

Authors

  • Zinaida Kekeeva Kalmyk State University named after B. B.Gorodovikov, Elista
  • Zhannat Sardarova Western-Kazakhstan State University named after M. Utemisov, Uralsk
  • Gulzhan Ergalieva Western-Kazakhstan State University named after M. Utemisov, Uralsk

DOI:

https://doi.org/10.23947/2334-8496-2015-3-2-77-83

Keywords:

network, culture, space, education, innovation, specialist

Abstract

The article deals with specialist preparation problems in networking cultural-educational space of the University. The authors consider the role of networking technologies in quality improvement of educational services in the conditions of the international cooperation. They also substantiate the process of entering the future experts in the working environment, the formation of their professional and personal competencies. The article reveals priority areas of training new generation specialists in the cultural and educational space of the university taking into account modern educational trends in the world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Davydov, Ju. S. (2005). Bolonskiy protsess i novie reformy rossiyskogo obrazovaniya. Pedagogika, 7, 3–11.

Delamare, F., Winterton, J. (2005). What is competence? Human Resource Development International, 8(1), 27–46.

Gavrikov, А. А., Litvinova, N. P. (2001). Obrazovaniye vzroslykh v XXI veke: Rol’ universitetov v ego realizatsii. Moskva: Issledovatel’skiy tsentr katchestva i podgotovki spetsialistov, 174.

Ginetsinskiy, V. I. (1997). Problema strukturirovaniya obrazovatelnogo prostranstva. Pedagogika, 3, 10–15.

Glubokova, Е. N., Kondrakova, I.E. (2011). Setevoye vzaimodeystvie v sfere obrazovaniya kak razvivayushchiysya protsess v teorii i praktike. Pedagogika v sovremennom mire: Sbornik statey Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Sankt-Peterburg, Izdatel’stvo «LЕМА», 123–129.

Kekeeva, Z. О. (2012). Problemy podgotovki budushchego uchitelya v innovatsionnoy strukture regionalnoy systemy obrazovaniya. Izvestiya Juzhnogo Federal’nogo Universiteta, 1, 157-158.

Liferov, А. P. (1997). Globalnoye obrazovanie – put’ k integratsii mirovogo obrazovatelnogo prostranstva, Russia, Moscow: Izdatel’stvo «Pedagogicheskiy poisk».

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for” intelligence.”.American psychologist, 28(1), 1.

Mukaeva, O.D. (2006). Ot etnicheskogo k multikulturnomu vospitaniyu. Vestnik Kalmytskogo Universiteta, 2, 23–29.

Straka, G. A. (2005). Neue Lernformen/Alte Lernformen: Gestaltungsaspekte der Berufsbildung in Deutschland. Bundesinstitut für Berufsbildung. Bielefeld: Bertelsmann, 111.

Downloads

Published

2015-12-20

How to Cite

Kekeeva, Z., Sardarova, Z., & Ergalieva, G. (2015). THE PREPARATION OF A SPECIALIST IN NETWORKING CULTURAL-EDUCATIONAL SPACE OF UNIVERSITY. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 3(2), 77–83. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2015-3-2-77-83